Kontakt

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest AMI MASCHINEN Sp. z o.o.,
z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 1

Pana/pani dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego aby odpowiedzieć na pytanie.
Dane będą przetwarzane zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Oświadczenia są dobrowolne. Informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia,
jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

PZHU Ami Maschinen Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 1, 63-200 Jarocin
telefon: +48 62 747 32 72
komórka: +48 602 33 77 85
e-mail: biuro@ami-narzedzia.pl

 

MAPA DOJAZDU: